Logo för Patriam

Bakgrund

Patriam erbjuder unika och hållbara hem för medvetna människor – och med människors behov i centrum. Patriam skapar boenden med höga miljö- och designambitioner som ger kunden ett hållbart hem över tid.

"Vi hade högt satta mål i projektet med Trigger och de överträffade våra förväntningar. Jag värdesätter deras kompetens och långsiktiga perspektiv."

Emilia Sjöblom, Marknadschef på Patriam

Utmaning

Våren 2017 startade lanseringen av projektet Karlbergsvägen 77-79. Huset innehåller 85 lägenheter med mycket hög standard och bra läge. Patriams mål var att få 1 500 registrerade intresseanmälningar inför säljstarten via digitala kanaler.

Casebild för Patriam
Casebild för Patriam

Lösning

Trigger skapade kampanjer på Facebook och Instagram mot önskad målgrupp och genomförde programmatiska köp på relevanta webbsidor. Med vår annonseringsstrategi lyckades vi efter 6 månader att komma upp i över 2 900 intresseanmälningar. Med vår annonseringsstrategi lyckades vi att redan efter hälften av kampanjen uppnå 70% av antalet önskade intresseanmälningar.