Privacy & Cookie Policy The Trigger Company AB

Personuppgiftspolicy för The Trigger Company AB. General Data Protection Regulation Policy för externa besökare och samarbetspartners
1. Allmänt
Denna policy beskriver hur Trigger behandlar personuppgifter. För oss är det viktigt att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter och vi vidtar alla åtgärder vi kan för att skydda dem.
2. Personuppgiftsansvarig
The Trigger Company AB
Smålandsgatan 16
111 46, Stockholm
Telefon: 08-210 420
E-post: welovegdpr@triggercompany.com
Webbplats: triggercompany.com
3. När behandlar vi dina personuppgifter?
Trigger behandlar dina personuppgifter
- när ditt företag ingår ett samarbetsavtal med Trigger
- när ditt företag blir kund hos Trigger
- när du besöker våra webbplatser (läs mer under avsnittet Cookie-policy)
- när du söker kontakt med oss via mejl eller kontaktformulär
- när du ansöker om anställning
- när du besöker våra event
- När du besöker triggercompany.com eller någon av våra andra webbplatser samlas viss information in via cookies. Under avsnittet Cookie-policy kan du läsa mer. Av säkerhetsskäl har vi övervakningskameror på vårt kontor som är påslagna utanför kontorstid.
4. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
På Trigger hanterar vi personuppgifter och det som kan anses som personliga datapunkter enligt information nedan:
- Personnummer (enbart om du ansöker om anställning)
- Förnamn
- Efternamn
- Postadress (enbart till det företag du arbetar på)
- Telefonnr (enbart till det företag du arbetar på)
- Mejladress
- Köphistorik (om du är kund hos oss)
- Möteshistorik
- Ansvarsområden
- Bilder (kan tas när du besöker oss eller är på ett av våra event)
- IP-nummer (när du besöker våra webbplatser). Läs mer under avsnittet om cookies.
- Geopositionering (när du besöker våra webbplatser). Läs mer under avsnittet om cookies
Vi använder uppgifterna dels för att för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot det företag du representerar och dels, efter en intresseavvägning, för att kunna erbjuda dig och ditt företag Triggers tjänster och produkter via e-post, telefon och direktutskick. Om du söker jobb hos oss hanterar vi dina uppgifter så länge som ansökningsprocessen pågår, samt därefter enligt överenskommelse. Personuppgifter hanteras även i de fall det föreskrivs enligt bokföringslagen och andra lagar.I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna och därmed givit oss samtycke till att hantera för det angivna ändamålet. Trigger har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter.
5. Vem delar vi dina personuppgifter med?
Personligt identifierbar information kan delas med underleverantörer i driftsyfte men vi säljer aldrig personuppgifter. Alla Triggers underleverantörer samt våra egna system följer GDPR-förordningens föreskrifter.
6. Personuppgiftsbehandling i och utanför EES
Vissa av våra underleverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har vi som krav att leverantören finns med på amerikanska handelsministeriets Privacy Shield-lista vilket betyder att de anses uppfylla adekvat skyddsnivå.
7. Hur länge finns personuppgifter kvar?
Vi kommer enbart spara dina personuppgifter så länge som vi har en pågående kundrelation samt 12 månader efter avslutad relation. Vi sparar även uppgifterna så länge som bokföringslagen eller andra lagar kräver det samt om vi har kommit överens om en längre hantering än 12 månader.
8. Dina rättigheter
Du har rätten att få ut ett registerutdrag med de personuppgifter du lämnat till oss och få dessa skickade till annan part. Anser du att uppgifterna vi har kring dig är missvisande, felaktiga eller behöver raderas kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi kommer att utan dröjsmål åtgärda bristerna.
9. Invändning mot direkt marknadsföring
Du har rätten att få ut ett utdrag på vilken information vi lagrat om dig. Om du inte längre vill ha erbjudanden från Trigger kan du begära att vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt registerutdrag med de personuppgifter du lämnat till oss och få dessa skickade till annan part. Anser du att uppgifterna vi har kring dig är missvisande, felaktiga eller behöver raderas kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi kommer att utan dröjsmål åtgärda bristerna.
10. Återkallande av samtycke
Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt önskemål.
11. Här kan du klaga
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga hos:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
12. Säkerhetsrutiner
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Alla leverantörer samt våra egna system följer GDPR-förordningens föreskrifter gällande säkerhet.Vi kan dock inte garantera en hundraprocentig säkerhet för dataöverföringar via internet. Det innebär att det kan finnas risk för att obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Därmed avslöjar du din personliga information efter eget gottfinnande.a tillbaka ditt givna samtycke. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt önskemål.
13. Vid incidenter
Vi incidenter som kan hota skyddandet av dina personuppgifter så vidtas lämpliga åtgärder såsom att informera dig och lämpliga myndigheter om det inträffade.
14. Förändringar i vår policy
Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna sekretesspolicy. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.
15. Kontaktpersoner och ansvariga för personuppgifter på The Trigger Company AB
Verkställande Direktör - Erik Otterberg
Försäljningschef - Gustaf Wallström
Email: welovegdpr@triggercompany.com
Telefon: 08-210 420

Cookies