Syfte

Syftet med vår resepolicy är att alla på Trigger Company ska resa klimatsmart och kostnadseffektivt inom tjänsten. Policyn ska också bidra till att vi underlättar för våra medarbetare att resa klimatsmart även till och från jobbet.

 

Möten

Alla resor vi på Trigger Company gör i tjänsten ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten motiverat behov. För att minska på resandet väljer vi där det går att ha möten online, t ex med Google hangout som alla har tillgång till. 

Som konsulter är det viktigt att träffa våra kunder personligen – både i storstäderna och i hela Sverige. Här väljer vi därför det mest klimatsmarta alternativet vi kan.

För resor på Trigger Company prioriterar vi så här:

I första hand: Gång/promenad eller cykel.

I andra hand: kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss eller eldrivna alternativ som kan hyras, t ex elscooter

När vi reser längre sträckor inom Sverige väljer vi tåg eller, där det inte finns tågstationer, buss. Flyg till utlandet försöker vi undvika helt, men är det nödvändigt (till exempel: vid resa till mässa/konferens som är viktig för vår affär.) klimatkompenseras resan via det alternativ Trigger Company väljer i Impact challenge steg 5. Flyg behöver godkännas av närmaste chef.

 

Trigger Companys interna konferenser

Vi väljer konferenslokaler som ligger nära kontoret eller som vi kan åka tåg eller buss till. Konferensstället ska ha en uttalad klimatpolicy.

 

Påverkan

Vi kan påverka andra att resa miljösmart! När vi bokar in möten uppmanar vi gärna den vi ska träffa att ta mötet virtuellt, och i andra hand att åka klimatsmart.

 

Ansvar och info

Varje chef på Trigger Company ansvarar för att informera sina respektive medarbetare om den här policyn. Skulle policyn inte följas är det chefernas ansvar att vidta åtgärder. Alla medarbetare på Trigger Company ansvarar för att följa denna policy.

 

Resor till och från jobbet

Resor utanför arbetstid omfattas inte av denna policy. Däremot vill Trigger Company underlätta för alla medarbetare att ta sig till och från jobbet så klimatsmart som möjligt. Vi har därför dusch i badrummet och förvaringsmöjligheter för träningskläder, cykelhjälm osv.